پیشخوان

کی روش : رویای ما کامل نشد

سرمربی تیم ملی گفت : وقتی مقابل تیمی بازی می‌کنید که مثل ماشین فراری سریع است ، کاری که باید انجام دهید این است که شاه‌راه را ببندید و فضای مانور آن‌ها را تقلیل دهید .

ادامه مطلب >

کی روش : رویای ما کامل نشد

سرمربی تیم ملی گفت : وقتی مقابل تیمی بازی می‌کنید که مثل ماشین فراری سریع است ، کاری که باید انجام دهید این است که شاه‌راه را ببندید و فضای مانور آن‌ها را تقلیل دهید .

ادامه مطلب >

لیگ‌های فوتبال

فراتر از متن