اعلام برنامه ی هفته ی اول تا هفتم مسابقات لیگ دسته اول

کمیته ی مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه ی هفته ی اول تا چهارم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور ‏فصل98-97 را اعلام کرد .‏
به گزارش “سپید نیوز” از سایت رسمی فدراسیون  فوتبال ؛ برنامه ی رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته ی یکم تا چهارم ‏به شرح زیر است :‏
هفته ی اول ‏
شنبه 20 مرداد 97‏
* ماشین سازی تبریز – بادران تهران – ساعت 18:15 – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز – ساعت 19:30 – ورزشگاه : انقلاب کرج
* نفت تهران – سیاه جامگان مشهد – ساعت 19:30– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* شاهین شهرداری بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت 20:15 – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
* کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت 20:30 – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه 21 مرداد 97‏
* مس کرمان – شهرداری ماهشهر – ساعت 18:50– ورزشگاه : امام علی کرمان
* برق جدید شیراز – مس رفسنجان – ساعت 19:10 – ورزشگاه : پارس شیراز
* آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز – ساعت 19:30– ورزشگاه : امام خمینی اراک
* خونه به خونه ی مازندران – ملوان بندرانزلی – ساعت 19:30 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
هفته ی دوم
شنبه 27 مرداد 97‏
* شهرداری تبریز – نفت تهران – ساعت 18:00– ورزشگاه : اختصاصی تبریز (چمن مصنوعی)
* گل گهرسیرجان – مس کرمان – ساعت 18:45 – ورزشگاه اختصاصی سیرجان (چمن مصنوعی)
* فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت 19:00 – ورزشگاه : پارس شیراز
* استقلال جنوب تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت 19:30 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
یکشنبه 28 مرداد 97‏
* سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 18:30 – ورزشگاه : ثامن مشهد
* مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر – ساعت 18:45 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 19:30 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* ملوان بندرانزلی – برق جدید شیراز – ساعت 19:30 – ورزشگاه : تختی انزلی
* شهرداری ماهشهر – اکسین البرز – ساعت 20:15 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
هفته ی سوم
شنبه 3 شهریور 97‏
* برق جدید شیراز – استقلال جنوب تهران – ساعت 19:00 – ورزشگاه : پارس شیراز
* خونه به خونه ی مازندران – فجرسپاسی شیراز – ساعت 19:00 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* نفت تهران – شهرداری ماهشهر – ساعت 19:00– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد – ساعت 20:15 – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه 4 شهریور 97‏
* ماشین سازی تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت 18:00– ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی – ساعت 18:45 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت 19:15– ورزشگاه : امام خمینی اراک
* اکسین البرز – بادران تهران– ساعت 19:15 – ورزشگاه : انقلاب کرج
* شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت 20:00 – ورزشگاه : شهید بهشتی بوشهر
هفته ی چهارم
جمعه 16 شهریور 97‏
* شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز – ساعت 17:45– ورزشگاه : اختصاصی تبریز (چمن مصنوعی)
* سیاه جامگان مشهد – برق جدید شیراز – ساعت 18:10 – ورزشگاه : ثامن مشهد
* گل گهرسیرجان – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 18:30– ورزشگاه : اختصاصی سیرجان (چمن مصنوعی)
* مس کرمان – اکسین البرز – ساعت 18:30– ورزشگاه : امام علی کرمان
* فجرسپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 18:45 – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک – ساعت 20:00– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* ملوان بندرانزلی – کارون اروند خرمشهر – ساعت 19:00 – ورزشگاه : تختی انزلی
* استقلال جنوب تهران – نفت تهران – ساعت 18:50– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت 18:50– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود

هفته ی پنجم
شنبه 31 شهریور 97‏
* مس رفسنجان – شهرداری تبریز – ساعت 15:45– ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* برق جدید شیراز – شهرداری ماهشهر – ساعت 16:00 – ورزشگاه : پارس شیراز
* نفت تهران – بادران تهران – ساعت 16:00 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* ملوان بندرانزلی – سیاه جامگان مشهد – ساعت 16:15 – ورزشگاه : تختی انزلی
* شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان – ساعت 17:25 – ورزشگاه : شهیدبهشتی بوشهر
یکشنبه اول مهر 97‏
* خونه به خونه ی مازندران – استقلال جنوب ‏تهران – ساعت 16:00 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان – ساعت 16:00 – ورزشگاه : امام خمینی اراک
* ماشین سازی تبریز – اکسین البرز – ساعت 16:15 – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* کارون اروند خرمشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت 17:30 – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته ی ششم ‏
شنبه 7 مهر 97‏
* سیاه جامگان مشهد – مس رفسنجان – ساعت 15:15 – ورزشگاه : ثامن مشهد
* بادران تهران – کارون اروند خرمشهر – ساعت 15:45 – ورزشگاه : کارگران تهران
* اکسین البرز – آلومینیوم اراک – ساعت 16:00 – ورزشگاه : انقلاب کرج
* مس کرمان – ماشین سازی تبریز – ساعت 17:00 – ورزشگاه : امام علی کرمان
یکشنبه 8 مهر 97‏
* گل گهر سیرجان – نفت تهران – ساعت 15:30 – ورزشگاه : امام علی سیرجان
* استقلال جنوب تهران – ملوان بندرانزلی ‏- ساعت 15:45 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* فجرسپاسی شیراز – برق جدید شیراز – ساعت 16:00 – ورزشگاه : پارس شیراز
* شهرداری تبریز – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 16:00 – ورزشگاه : اختصاصی شهرداری تبریز
* شهرداری ماهشهر – شاهین شهرداری ‏بوشهر – ساعت 17:30 – ورزشگاه : شهدای ‏ ماهشهر
هفته ی هفتم
چهارشنبه ‏‏18 مهر 97‏
* خونه به خونه ی مازندران – بادران تهران – ساعت 15:00 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* مس رفسنجان – استقلال جنوب تهران – ساعت 15:15 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان – ساعت 15:30 – ورزشگاه : تختی انزلی
* ماشین سازی تبریز – آلومینیوم اراک – ساعت 15:30 – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* برق جدید شیراز – مس کرمان – ساعت 15:45 – ورزشگاه : پارس شیراز
پنجشنبه 19 مهر 97‏
* سیاه جامگان مشهد – شهرداری تبریز – ساعت 15:00 – ورزشگاه : ثامن مشهد
* نفت تهران – فجرسپاسی شیراز – ساعت 15:30 – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می شود
* شاهین شهرداری بوشهر – اکسین البرز – ساعت 17:00 – ورزشگاه : شهیدبهشتی بوشهر
* کارون اروند خرمشهر – شهرداری ‏ماهشهر – ساعت 17:15 – ورزشگاه : نفت و گاز اروندان خرمشهر

نوشته‌های تازه

اردیبهشت 1403
ش ی د س چ پ ج
 121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
05060708091011

بایگانی‌ها