رضاییان : ملوان مقصر شرایط فعلی نفت نیست

مدیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عامل باشگاه ملوان انزلی با انتقاد از اظهار نظر عده‌یی که انتقال امتیاز نفت به ملوان را خارج از حیطه ی قانون و نافرجام می‌دانند ، گفت : ما مسبب شرایط فعلی نفت نیستیم و وزارت نفت تصمیم به فروش این تیم گرفته است و اگر ما امتیاز آن ها را نمی خریدیم تیم دیگری این کار را انجام می‌داد .

مسعود رضاییان درباره ی بحث‌ها و اظهار نظرهای مختلفی که پس از پیروزی ملوان در مزایده ی باشگاه نفت تهران صورت گرفته است ، اظها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کرد : این روزها گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو‌‌‌‌‌ها و مصاحبه‌های زیادی صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد ، اما ما تصمیم به سکوت گرفته بودیم . در شرایطی که همهمه و هجمه وجود دارد و همه فریاد می‌زنند ، ما آرام نشسته‌ایم تا در فرصت مناسب حرف مان را بزنیم . باشگاه نفت مسابقه‌یی را برای فروش امتیازش تدارک دید و ما در آن پیروز شدیم . البته نگرانی عده‌یی برای ما قابل قبول است ، این که بازیکنان و کادرفنی نفت نگران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند را درک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم . طبیعی است که آن ها برای ورود به محیط جدید احساس بی اطمینانی کنند .

مدیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عامل باشگاه ملوان ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داد : عده‌یی هم طرفدار نفت هستند و به سازندگی و قدمت این تیم اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که انتقاد آن ها هم برای ما قابل قبول است ، اما ما باعث و بانی این شرایط نیستیم . اگر ما برنده نمی‌شدیم مجموعه ی دیگری امتیاز نفت را تصاحب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد . دایماً هم مثال‌های منفی می‌زنند که این شرایط را منصفانه نمی‌دانم . ما در درجه ی اول در مزایده شرکت کردیم و به عنوان خریدار پیروز شدیم و به جز ما هم خریدار دیگری وجود نداشت . نباید شرایط امروز نفت تهران را بر گردن ما بیندازند . این تصمیمی بود که وزارتخانه گرفته است و ما صلاحیت صحبت در این باره را نداریم .

او با اشاره به این که گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود ملوان در سازمان لیگ بدهی 12 میلیارد تومانی دارد ، افزود : عده‌یی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم این موضوع را مطرح کردند ، اما بدهی ملوان 12 میلیارد ریال است . عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی هم انتقال تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به شهر دیگر غیرقانونی می‌دانند . اگر انتقال تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها غیرقانونی است چرا به سایپا اجازه دادند به کرج برود و دوباره از کرج به تهران باز گردد . بالاخره استان البرز هم دارای مجموعه ی مجزایی است . ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متاسفانه در این روزها از استدال‌های غلطی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود که ما را به یاد دوران قدیم و دربار قاجار می‌اندازد و فقط موجب خنده ی ما می‌‌‌‌‌‌‌شود .

رضاییان با بیان این که شرایط انتقال امتیاز پاس به همدان با شرایط انتقال نفت تهران به ملوان مشابه نیست ، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌گفت : پاس منحل شد ، چرا که بستر فعالیتش در همدان فراهم نبود . شرایط پاس مثل این بود که ما درخت نخلی را از آبادان برداریم و به ازبکستان ببریم . چرا مثال‌های مثبت را مطرح نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ؟ در گذشته نیز زمانی که مدیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عامل فولاد خوزستان بودم ، امتیاز سپاهان نوین را که نمی‌توانست در لیگ برتر شرکت کند ، خریدیم . ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر ما آن کار را انجام نمی‌دادیم با آن شرایط آن روزهای فولاد ، امکان داشت فولاد مانند برق شیراز و شاهین بوشهر از بین برود . با آن کار الان فولاد قهرمان کشور شده ، امکانات مناسب دارد و از نظر پرورش استعدادهای فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل در کشور پیشتاز است . چرا استقلال خوزستان را مثال نمی‌زنیم ؟ آن ها هم امتیاز یک تیم تهرانی را خریدند و پس از شرکت در لیگ دسته ی یک توانستند به قهرمانی برسند .

مدیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عامل ملوان با تاکید بر این که انتقال امتیاز تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در داخل استان هم همیشه موفق نبوده ، ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ : فصل گذشته امتیاز فولاد نوین به استقلال اهواز منتقل شد ، اما این تیم نتوانست از آن صیانت کند . اگر امتیاز فولاد نوین را به مس کرمان می دادند الان فولادی‌ها به پول‌شان رسیده بودند و احتمالاً مس کرمان در لیگ برتر ماندگار شده بود . از طرفی تعداد تماشاگران هر جلسه تمرینی ملوان بیشتر از تعداد تماشاگران نفت در چند بازی رسمی است . گویا ما یادمان رفته که هدف از بازی فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل چیست ؟ شاید برخی از کشورها اهداف اقتصادی داشته باشند ، اما تیم‌هایی مانند فولاد ، ملوان ، استقلال و پر‌‌‌‌سپولیس همین که تعدادی از مردم را به ورزشگاه می‌رسانند کار بزرگی را انجام می‌دهند .

او در ادامه گفت : ملوان هیچ وقت تیم ثروتمندی نبوده ، اما هیچ وقت هم تیم حقیری محسوب نمی‌شد . ما همیشه با زحمت زندگی کرده‌ایم و به عنوان برندی در فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل کشور محسوب می شویم . شاید ناپولی هم سال‌ها پیش قهرمان ایتالیا شده باشد ، اما برای خود یک برند است و نباید نادیده گرفته شود . ما 60 سال در بالاترین سطح فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل ایران حضور داشتیم . در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر مسن ترین و جوان‌ترین بازیکن تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی هم در ملوان پرورش یافته‌اند . وظیفه ی دولت است که به تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردمی در آبادان ، ‌‌‌‌‌‌ بوشهر و … کمک کند . ما تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی هم داریم که ثروتمند هستند ، اما تماشاگری ندارند . اگر به این سمت برویم لیگ ما هم مانند لیگ ستارگان قطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ، هر کاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند اما هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ری در ورزشگاه حضور ندارد . عده‌یی فقط اظهار نظر آبکی و غیرکارشناسانه انجام می‌دهند ، ولی دغدغه‌ ی بازیکنان نفت برای ما قابل قبول است .

مدیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عامل باشگاه ملوان درباره ی این که آیا بالاخره انتقال امتیاز نفت به ملوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد یا نه ، گفت : اخیراً اعضای فدراسیون قوانینی را مطرح کردند که من به طور کامل با آن ها آشنا نیستم . گویا این قوانین مربوط به سازمان لیگ است . من می گویم اگر باشگاه نفت تهران بخواهد ساختمان باشگاه را بفروشد آیا باید در این باره توضیحی را به سازمان لیگ بدهد ؟ لیگ حر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی بسکتبال آمریکا NBA یکی از با ساختارترین لیگ‌های دنیا است . آیا اگر مالک تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز بخواهد امتیاز این تیم را بفروشد باید به کسی توضیح دهد ؟ شرایط ما در ایران مانند شتر ، گاو پلنگ است . هنوز روابط باشگاه با سازمان لیگ ، سازمان لیگ با فدراسیون و فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل با وزارت ورزش و جوانان مشخص نیست و هر کسی برای خود اظهارنظر می‌کند .

"ایسنا"
اردیبهشت 1403
ش ی د س چ پ ج
 121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
05060708091011

بایگانی‌ها