برنامه ی کامل مسابقات جام ملت‌های آسیا

برنامه ی کامل مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ امارات به تفکیک بازی‌ها و روزها مشخص شده و دیدار افتتاحیه و فینال در ورزشگاه زائد شهر ابوظبی برگزار می‌شود .

رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 امارات از 15 دی‌ آغاز می‌شود و 12 بهمن‌ماه با مشخص شدن تیم قهرمان به پایان خواهد رسید . برنامه ی کامل این بازی‌ها به تفکیک روز و گروه‌بندی و ساعت برگزاری بازی‌ها به شرح زیر است :

( زمان بازی‌ها به وقت محلی است و ساعت امارات 30 دقیقه جلوتر از ایران است . به طور مثال بازی ساعت 20 به وقت دبی ، ساعت 19:30 به وقت تهران است . )

 

** برنامه ی بازی‌های مرحله ی گروهی

شنبه ، 15 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 1/ گروه A | امارات – بحرین ، ساعت 20 ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

یکشنبه ، 16 دی‌ماه1397
بازی شماره ی 2/ گروه B | استرالیا – اردن ، ساعت 15 ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره ی 3/ گروه A | تایلند – هند ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی
بازی شماره ی 4/ گروه B | سوریه – فلسطین ، ساعت 20 ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه

دوشنبه ، 17 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 5/ گروه C | چین – قرقیزستان ، ساعت 15 ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی 6/ گروه C | کره‌جنوبی – فیلیپین ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه  آل‌مکتوم شهر دبی
بازی شماره ی 7/ گروه D | ایران – یمن ، ساعت 20 ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

سه‌شنبه ، 18 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 8/ گروه D | عراق – ویتنام ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی 9/ گروه E | عربستان – کره‌شمالی ، ساعت 20 ، ورزشگاه رشید شهر دبی

چهارشنبه ، 19 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 10/ گروه F | ژاپن – ترکمنستان ، ساعت 15 ، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی
بازی شماره ی 11/ گروه F | ازبکستان – عمان ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه
بازی شماره ی 12/ گروه E | قطر – لبنان ، ساعت 20 ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه ، 20 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 13/ گروه A | بحرین – تایلند ، ساعت 15 ، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره ی 14/ گروه B | اردن – سوریه ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی 15/ گروه A | هند – امارات ، ساعت 20 ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

جمعه ، 21 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 16/ گروه B | فلسطین – استرالیا ، ساعت 15 ، ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره ی 17/ گروه C | فیلیپین – چین ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی 18/ گروه C | قرقیزستان – کره‌جنوبی ، ساعت 20 ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

شنبه ، 22 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 19/ گروه C | ویتنام – ایران ، ساعت 15 ، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره ی 20/ گروه C | یمن – عراق ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه
بازی شماره ی 21/ گروه E | لبنان – عربستان ، ساعت 20 ، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

یکشنبه ، 23 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 22/ گروه E | کره‌شمالی – قطر ، ساعت 15 ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی 23/ گروه F | عمان – ژاپن ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی 24/ گروه F | ترکمنستان – ازبکستان ، ساعت 20 ، ورزشگاه رشید شهر دبی

دوشنبه ، 24 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 25/ گروه A | امارات – تایلند ، ساعت 20 ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره ی 26/ گروه A | هند – بحرین ، ساعت 20 ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه

سه‌شنبه ، 25 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 27/ گروه B | فلسطین – اردن ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی 28/ گروه B | استرالیا – سوریه ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

چهارشنبه ، 26 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 29/ گروه C | کره‌شمالی – چین ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره ی 30/ گروه C | قرقیزستان – فیلیپین ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره ی 31/ گروه D | ایران – عراق ، ساعت 20 ، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره ی 32/ گروه D | ویتنام – یمن ، ساعت 20 ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه ، 27 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 33/ گروه F | عمان – ترکمنستان ، ساعت 17:30 ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی 34/ گروه F | ژاپن – ازبکستان ، ساعت 17:30 ، خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی 35/ گروه E | عربستان – قطر ، ساعت 20 ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ی 36/ گروه E | لبنان – کره‌شمالی ، ساعت 20 ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه

جمعه و شنبه ، 28 و 29 دی‌ماه 1397 (استراحت تیم‌ها برای آماده‌ شدن جهت حضور در مرحله ی یک هشتم نهایی)

از هر گروه دو تیم به مرحله ی یک هشتم نهایی راه می‌یابند و علاوه بر آن ، 4 تیم سوم گروه‌های شش‌گانه که بهترین نتایج را کسب کرده‌اند ، صعود می‌کنند .

برنامه ی مرحله ی یک هشتم نهایی

یکشنبه ، 30 دی‌ماه 1397
بازی شماره ی 37/ دیدار تیم اول گروه B – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های acd ، ساعت 15 ، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره ی 38/ دیدار تیم دوم گروه A – تیم دوم گروه C ، ساعت 18 ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره ی 39/ دیدار تیم اول گروه D – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های bef ، ساعت 20 ، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

دوشنبه ، اول بهمن‌ماه 1397
بازی شماره ی 40/ تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E ، ساعت 15 ، ورزشگاه شارجه ی شهر شارجه
بازی شماره ی 41/ تیم دوم گروه B – تیم دوم گروه F ، ساعت 18 ، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره ی 42/ تیم اول گروه A – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های cde ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

سه‌شنبه ، 2 بهمن‌ماه 1397
بازی شماره ی 43/ تیم اول گروه C – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های abf ، ساعت 17 ، ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره ی 44/ تیم اول گروه E – تیم دوم گروه D ، ساعت 20 ، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

چهارشنبه ، 3 بهمن‌ماه 1397 (استراحت برای حضور تیم‌ها در مرحله ی یک چهارم نهایی)

برنامه ی مرحله ی یک چهارم نهایی

پنجشنبه ، 4 بهمن‌ماه 1397
بازی شماره ی 45/
برنده ی بازی شماره ی 37 – برنده ی بازی شماره ی 40 ، ساعت 17 ، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره ی 46/ برنده ی بازی شماره ی 38 – برنده ی بازی شماره ی 39 ، ساعت 20 ، ورزشگاه ورزشگاه آل مکتوم دبی

جمعه ، 5 بهمن‌ماه 1397
بازی شماره ی 47/
برنده ی بازی شماره ی 43 – برنده ی بازی شماره ی 44 ، ساعت 17 ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره ی 48/ برنده ی بازی شماره ی 42 – برنده ی بازی شماره ی 41 ، ساعت 20 ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

شنبه و یکشنبه ، 6 و 7 بهمن‌ماه 1397 (استراحت برای حضور تیم‌ها در مرحله ی نیمه نهایی)

مرحله ی نیمه نهایی

دوشنبه ، 8 بهمن‌ماه 1397
بازی شماره ی 49/
برنده ی بازی شماره ی 46 – برنده ی بازی شماره ی 45 ، ساعت 18 ، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

سه‌شنبه ، 9 بهمن‌ماه 1397
بازی شماره ی 50/
برنده ی بازی شماره ی 47 – برنده ی بازی شماره ی 48 ، ساعت 18 ، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

چهارشنبه و پنجشنبه ، 10 و 11 بهمن‌ماه (استراحت برای تیم‌های فینالیست)

دیدار فینال

جمعه ، 12 بهمن‌ماه
بازی شماره ی 51/
برنده ی بازی شماره ی 49 – برنده ی بازی شماره ی 50 ، ساعت 18 ، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

 

 

"خبرگزاری تسنیم"

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

شهریور 1401
ش ی د س چ پ ج
 1011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708
09  

بایگانی‌ها