برنامه ی مسابقات هفته های چهارم تا یازدهم لیگ یک اعلام شد

برنامه ی مسابقات هفته های چهارم تا یازدهم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد .

به گزارش “سپید نیوز” از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه ی مسابقات اعلام شده به شرح زیر است :

هفته ی چهارم :

یکشنبه ۲ مهر

مس شهر بابک – شهرراز شیراز – ساعت ۱۸ – ورزشگاه  : شهیدسلیمانی شهربابک

شهرداری آستارا – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : وحدت آستارا

خلیج فارس ماهشهر – خوشه طلایی – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد . 

دوشنبه ۳ مهر

دریای کاسپین بابل – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : شهدای  سیمرغ

فجرشهیدسپاسی شیراز – نفت و گاز گچساران – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه  : حافظیه ی شیراز

خیبر خرم آباد – داماشیان گیلان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : تختی خرم آباد

آریوی اسلامشهر –  چادرملوی اردکان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی  اسلامشهر

مس کرمان – سایپای تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

آبی پوشان جنوب – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه : غدیر اهواز 

هفته ی پنجم :

یکشنه ۹ مهر

خوشه طلایی – شهرداری آستارا – ساعت ۱۶ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد .

مس سونگون ورزقان – شهرراز شیراز – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز

سایپای تهران – آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

داماشیان گیلان – دریای کاسپین بابل – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه :شهیدعضدی رشت

چادرملوی اردکان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهیدنصیری یزد

نفت و گاز گچساران – آریوی اسلامشهر – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : شهدای نفت گچساران

دوشنبه ۱۰ مهر

مس کرمان – فجرشهیدسپاسی شیراز  – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

پارس جنوبی جم – مس شهربابک – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم

نفت مسجدسلیمان – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی ششم :

شنبه ۱۵ مهر

شهرداری آستارا – داماشیان گیلان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : وحدت  آستارا

شهرراز شیراز – چادرملوی اردکان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

آبی پوشان جنوب – نفت و گازگچساران – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : غدیر  اهواز

یکشنبه ۱۶ مهر

دریای کاسپین بابل – مس کرمان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ

آریوی اسلامشهر – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : امام خمینی (ره) اسلامشهر

مس شهربابک – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهیدسلیمانی شهربابک

خیبر خرم آباد – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه : تختی خرم آباد

خلیج فارس ماهشهر – سایپای تهران – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد .

دوشنبه ۱۷ مهر

فجرشهیدسپاسی شیراز – خوشه طلایی – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز 

هفته ی هفتم :

شنبه ۲۲ مهر

مس سونگون ورزقان – چادرملوی اردکان – ساعت 15 – ورزشگاه : یادگارامام تبریز

داماشیان گیلان – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدعضدی رشت

سایپای تهران – آریوی اسلامشهر – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : انقلاب کرج

پارس جنوبی جم – شهرراز شیراز – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : تختی جم

نفت مسجدسلیمان – آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

نفت و گاز گچساران – مس شهربابک – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهدای نفت گچساران

یکشنبه ۲۳ مهر

فجرشهیدسپاسی شیراز –  شهرداری آستارا – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

خوشه طلایی – دریای کاسپین بابل – ساعت ۱۶ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد .

مس کرمان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

هفته ی هشتم :

جمعه ۲۸ مهر

شهرراز شیراز – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

مس شهربابک – داماشیان گیلان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهیدسلیمانی شهربابک

چادرملوی اردکان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهیدنصیری یزد

خلیج فارس ماهشهر – نفت و گاز گچساران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد .

آبی پوشان جنوب – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : غدیر اهواز

شنبه ۲۹ مهر

خیبر خرم آباد – خوشه طلایی – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی خرم آباد

آریوی اسلامشهر – مس کرمان – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : امام خمینی اسلامشهر

دریای کاسپین بابل – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ

شهرداری آستارا – سایپای تهران – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : وحدت آستارا

هفته ی نهم :

جمعه ۵ آبان

داماشیان گیلان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدعضدی رشت

مس سونگون ورزقان – آریوی اسلامشهر – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : یادگارامام تبریز

خوشه طلایی – شهرراز شیراز – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد .

مس کرمان – آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

دریای کاسپین بابل – شهرداری آستارا – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ

سایپای تهران – مس شهربابک – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : انقلاب کرج

فجرشهیدسپاسی شیراز – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

نفت و گازگچساران – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهدای نفت گچساران

نفت مسجدسلیمان – چادرملوی اردکان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان 

هفته ی دهم :

پنجشنبه ۱۱ آبان

چادرملوی اردکان – داماشیان گیلان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهیدنصیری یزد

مس شهربابک – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهیدسلیمانی شهربابک

شهرراز شیراز – نفت و گاز گچساران – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

آبی پوشان جنوب – خوشه طلایی – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه : غدیر اهواز

پارس جنوبی جم – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه : تختی  جم

جمعه ۱۲ آبان

خیبر خرم آباد – سایپای تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی خرم آباد لرستان

شهرداری آستارا – مس کرمان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : وحدت آستارا

آریوی اسلامشهر – فجرشهیدسپاسی شیراز – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام خمینی اسلامشهر

خلیج فارس ماهشهر – دریای کاسپین بابل – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد .

هفته ی یازدهم :

چهارشنبه ۱۷ آبان

خوشه طلایی – مس شهربابک – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : متعاقباً اعلام می گردد .

داماشیان گیلان – آریوی اسلامشهر – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدعضدی رشت

نفت و گاز گچساران – چادرملوی اردکان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : شهدای نفت گچساران

نفت مسجدسلیمان – مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان 

پنجشنبه ۱۸ آبان

دریای کاسپین بابل – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای سیمرغ

شهرداری آستارا – خلیج فارس ماهشهر – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : وحدت آستارا

فجرشهیدسپاسی شیراز – آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : حافظیه ی شیراز

سایپای تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : انقلاب کرج

مس کرمان – شهرراز شیراز – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) کرمان

نوشته‌های تازه

آذر 1402
ش ی د س چ پ ج
 10
11121314151617
18192021222324
25262728293001
02030405060708
09  

بایگانی‌ها