برنامه ی کامل لیگ دسته اول 96-95

کمیته ی مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه ی کامل نیم فصل اول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور ، هفته ی اول تا هفته ی هفدهم فصل 96-95 را اعلام کرد .

برنامه ی کامل نیم فصل اول مسابقات لیگ دسته اول در فصل 96-95 به شرح زیر است :

هفته ی اول  
یکشنبه 17 مرداد 95
فولاد یزد – خیبر خرم‌آباد – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
راه‌آهن تهران – گل‌گهر سیرجان – ساعت 17:45 – ورزشگاه شهیددرخشان صبا شهر تهران
پارس جنوبی جم – مس رفسنجان – ساعت 18:00 – ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
اکسین البرز – نساجی مازندران – ساعت 18:00 – ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان – فجرسپاسی شیراز – ساعت 18:00 – ورزشگاه امام علی کرمان
آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی- ساعت18:00-ورزشگاه امام خمینی اراک
سپیدرود رشت – بادران تهران – ساعت 18:00- ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه ی مازندران – استقلال اهواز – ساعت 18:00 – ورزشگاه هفتم تیر بابل
نفت مسجدسلیمان – ایران جوان بوشهر – ساعت19:00 – ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی دوم
شنبه 23 مرداد 95

مس رفسنجان – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهدای رفسنجان کرمان
نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهیدوطنی قایمشهر
خیبر خرم‌آباد – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت  17:45 – ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز – سپیدرود رشت – ساعت 17:45 – ورزشگاه حافظیه ی شیراز
ملوان بندرانزلی – راه‌آهن تهران – ساعت 18:00 – ورزشگاه تختی انزلی
ایرانجوان بوشهر – مس کرمان – ساعت 18:00 – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
گل‌گهر سیرجان – اکسین البرز – ساعت 18:00 – ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
بادران تهران – فولاد یزد – ساعت 18:00 – ورزشگاه اکباتان تهران
استقلال اهواز – آلومینیوم اراک – ساعت 18:30 – ورزشگاه تختی اهواز

هفته ی سوم
جمعه 29 مرداد 95

فولادیزد – ملوان بندرانزلی – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهیدنصیری یزد
مس کرمان – گل‌گهر سیرجان – ساعت 17:30 – ورزشگاه امام علی کرمان
خونه به خونه ی مازندران – بادران تهران – ساعت 17:30 – ورزشگاه هفتم تیر بابل
سپیدرود رشت – خیبر خرم‌آباد – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهیدعضدی رشت
اکسین البرز – استقلال اهواز – ساعت 17:30 – ورزشگاه انقلاب کرج 
راه‌آهن تهران – مس رفسنجان – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهیددرخشان صبا شهر تهران
آلومینیوم اراک – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت 17:30 – ورزشگاه امام خمینی اراک
ایرانجوان بوشهر – نساجی مازندران –  ساعت 18:00 – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان – فجرسپاسی شیراز – ساعت 18:30- ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی چهارم
جمعه 5 شهریور 95
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک – ساعت 17:00 – چهارم شهدای رفسنجان کرمان

نساجی مازندران – مس کرمان – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهیدوطنی قایمشهر
بادران تهران – ایرانجوان بوشهر – ساعت 17:30 – ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 17:30 – ورزشگاه  تختی جم بوشهر
ملوان بندرانزلی – سپیدرود رشت – ساعت 17:30 – ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز – راه‌آهن تهران – ساعت 17:30 – ورزشگاه حافظیه ی شیراز
گل‌گهر سیرجان – نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:30 – ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
خیبر خرم‌آباد – اکسین البرز – ساعت 17:30 – ورزشگاه تختی خرم آباد
استقلال اهواز – فولادیزد – ساعت 18:00 – ورزشگاه تختی اهواز

هفته ی پنجم
جمعه 12 شهریور95

فولادیزد – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت 17:00 – ورزشگاه شهیدنصیری یزد
نساجی مازندران – گل‌گهر سیرجان – ساعت 17:00 – ورزشگاه شهیدوطنی قایمشهر
سپیدرود رشت – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
اکسین البرز – فجرسپاسی شیراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران – بادران تهران – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهیددرخشان صبا شهر تهران
آلومینیوم اراک – خیبر خرم‌آباد – ساعت 17:15 – ورزشگاه امام خمینی اراک
مس کرمان – استقلال اهواز – ساعت 17:15 – ورزشگاه  امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت  17:45 – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان – ساعت 18:00 – ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی ششم
پنج شنبه 18شهریور 95

مس رفسنجان – فولاد یزد – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهدای رفسنجان کرمان
فجرسپاسی شیراز – نساجی مازندران – ساعت 17:00 – ورزشگاه حافظیه ی شیراز
خونه به خونه ی مازندران – آلومینیوم اراک – ساعت 17:00 – ورزشگاه هفتم تیر بابل
خیبر خرم‌آباد – راه‌آهن تهران – ساعت 17:00 – ورزشگاه تختی خرم آباد
بادران تهران – مس کرمان – ساعت 17:00 – ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر – سپیدرود رشت – ساعت 17:15 – ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
ملوان بندرانزلی – اکسین البرز – ساعت  17:15 – ورزشگاه تختی انزلی
گل‌گهر سیرجان – ایرانجوان بوشهر – ساعت 17:15 – ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
استقلال اهواز – نفت مسجدسلیمان – ساعت 17:45 – ورزشگاه تختی اهواز

هفته ی هفتم
شنبه 27 شهریور 95

فولادیزد – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 16:30 – ورزشگاه شهیدنصیری یزد
نساجی مازندران – خیبر خرم‌آباد – ساعت 16:30 – ورزشگاه شهیدوطنی قایمشهر
راه‌آهن تهران – استقلال اهواز – ساعت 16:45 – ورزشگاه شهیددرخشان صبا شهر تهران
مس کرمان – مس رفسنجان – ساعت 17:00 – ورزشگاه امام علی کرمان
سپیدرود رشت – آلومینیوم اراک – ساعت 17:00- ورزشگاه شهیدعضدی رشت
گل‌گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی – ساعت 17:00 – ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
اکسین البرز – بادران تهران – ساعت 17:00 – ورزشگاه انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت 17:15 – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر 
نفت مسجدسلیمان – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت 17:30 – ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی هشتم
جمعه 2 مهر 95

مس رفسنجان – نساجی مازندران – ساعت 15:15 – ورزشگاه شهدای رفسنجان
خیبر خرم‌آباد – ایرانجوان بوشهر – ساعت 15:30- ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان – ساعت 15:30 – ورزشگاه حافظیه ی شیراز
آلومینیوم اراک – فولاد یزد – ساعت 15:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه ی مازندران – راه‌آهن تهران – ساعت 15:30- ورزشگاه هفتم تیر بابل
بادران تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت 15:30 – ورزشگاه اکباتان تهران
ملوان بندرانزلی – مس کرمان – ساعت 15:30 – ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم بوشهر – اکسین البرز – ساعت 16:00 – ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز – سپیدرود رشت – ساعت 16:15 – ورزشگاه تختی اهواز

هفته ی نهم
جمعه 16 مهر 95

نساجی مازندران – استقلال اهواز – ساعت 15:00 – ورزشگاه شهیدوطنی قایمشهر
سپیدرود رشت – مس رفسنجان – ساعت 15:15- ورزشگاه شهیدعضدی رشت
مس کرمان – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت 15:15 – ورزشگاه امام علی کرمان
راه‌آهن تهران – آلومینوم اراک – ساعت 15:15 – ورزشگاه شهیددرخشان صبا شهر تهران
اکسین البرز – فولاد یزد – ساعت 15:15 – ورزشگاه انقلاب کرج
فجرسپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی – ساعت 15:15- ورزشگاه حافظیه ی شیراز
گل‌گهر سیرجان – بادران تهران – ساعت 15:15 – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
ایرانجوان بوشهر – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 15:45- ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان – خیبر خرم‌آباد – ساعت 15:45 – ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی دهم
یکشنبه 25 مهر 95

مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان – ساعت 15:00 – ورزشگاه شهدای رفسنجان
فولادیزد – سپیدرود رشت – ساعت 15:00 – ورزشگاه شهیدنصیری یزد
خونه به خونه ی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت 15:00- ورزشگاه هفتم تیر بابل
خیبر خرم‌آباد – مس کرمان – ساعت 15:00 – ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک – اکسین البرز – ساعت 15:00- ورزشگاه امام خمینی اراک
ملوان بندرانزلی – نساجی مازندران – ساعت  15:15- ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران – فجرسپاسی شیراز – ساعت 15:15 – ورزشگاه اکباتان
پارس جنوبی جم بوشهر – راه‌آهن تهران – ساعت 15:30 – ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز – ایرانجوان بوشهر – ساعت 15:45 – ورزشگاه تختی اهواز

هفته ی یازدهم
یکشنبه 2 آبان 95

نساجی مازندران – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 14:45 – ورزشگاه شهیدوطنی قایمشهر
مس کرمان – فولادیزد – ساعت 15:00 – ورزشگاه امام علی کرمان
راه‌آهن تهران – سپیدرود رشت – ساعت 15:00- ورزشگاه شهیددرخشان صبا شهر تهران
ملوان بندرانزلی – بادران تهران – ساعت 15:00- ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز – خیبر خرم‌آباد – ساعت 15:00 – ورزشگاه حافظیه ی شیراز
گل‌گهر سیرجان – استقلال اهواز – ساعت 15:00 – ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
اکسین البرز – مس رفسنجان – ساعت 15:00 – ورزشگاه انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت 15:30- ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک – ساعت 15:30- ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی دوازدهم
شنبه 8 آبان 95

مس رفسنجان – ایرانجوان بوشهر – ساعت 14:30 – ورزشگاه شهدای رفسنجان
فولاد یزد – راه‌آهن تهران – ساعت 14:30 – ورزشگاه شهیدنصیری یزد
خیبر خرم‌آباد – گل‌گهر سیرجان – ساعت 14:45- ورزشگاه تختی خرم آباد
سپیدرود رشت – نفت مسجدسلیمان – ساعت 14:45- ورزشگاه شهیدعضدی رشت
آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت 14:45 – ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه ی مازندران – اکسین البرز – ساعت 14:45 – ورزشگاه هفتم تیر بابل
بادران تهران – نساجی مازندران – ساعت 15:00 – ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر – فجرسپاسی شیراز – ساعت 15:15- ورزشگاه تختی شهرجم بوشهر
استقلال اهواز – ملوان بندرانزلی – ساعت 15:15  – ورزشگاه تختی اهواز

هفته ی سیزدهم
جمعه 21 آبان 95

نساجی مازندران – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت 14:15 – ورزشگاه شهیدوطنی قایمشهر
فجرسپاسی شیراز – مس  رفسنجان – ساعت 14:30 – ورزشگاه حافظیه ی شیراز
گل‌گهر سیرجان – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
مس کرمان – سپیدرود رشت – ساعت 14:30 – ورزشگاه امام علی کرمان
اکسین البرز – راه‌آهن تهران – ساعت 14:30- ورزشگاه انقلاب کرج
ملوان بندرانزلی – خیبر خرم‌آباد – ساعت  14:30- ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران – استقلال اهواز – ساعت 14:30- ورزشگاه اکباتان تهران
ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم اراک – ساعت 15:00- ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان – فولاد یزد – ساعت 15:00- ورزشگاه شهیدبهنام محمدی  مسجدسلیمان

هفته ی چهاردهم
چهارشنبه 3 آذر95

فولادیزد – ایرانجوان بوشهر – ساعت 14:15 – ورزشگاه شهیدنصیری یزد
آلومینیوم اراک – نساجی مازندران – ساعت 14:15- ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه ی مازندران – مس کرمان – ساعت 14:15- ورزشگاه هفتم تیر بابل
سپیدرود رشت – اکسین البرز – ساعت 14:15- ورزشگاه شهیدعضدی رشت
مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی – ساعت 14:15- ورزشگاه شهدای رفسنجان
خیبر خرم‌آباد – بادران تهران – ساعت 14:15- ورزشگاه تختی خرم آباد
راه‌آهن تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت 14:30- ورزشگاه شهیددرخشان صبا شهر تهران
پارس جنوبی جم بوشهر – گل‌گهر سیرجان – ساعت 14:45- ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز – فجرسپاسی شیراز – ساعت 15:00- ورزشگاه  تختی اهواز

هفته ی پانزدهم
سه شنبه 9 آذر 95

نساجی مازندران – فولاد یزد – ساعت 14:00 – ورزشگاه  شهیدوطنی قایمشهر
خیبر خرم‌آباد – استقلال اهواز – ساعت 14:00 – ورزشگاه تختی خرم آباد
بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت 14:15- ورزشگاه اکباتان تهران
ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت 14:15- ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 14:15 – ورزشگاه حافظیه ی شیراز
گل‌گهر سیرجان – آلومینیوم اراک – ساعت 14:15 – ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
مس کرمان – راه‌آهن تهران – ساعت 14:15- ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – سپیدرود رشت – ساعت 14:30 – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان – اکسین البرز – ساعت 14:30 – ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی شانزدهم
دوشنبه 15 آذر95

اکسین البرز – ایرانجوان بوشهر – ساعت 14:00 – ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران – نساجی مازندران – ساعت 14:00 – ورزشگاه شهیددرخشان صبا شهر تهران
سپیدرود رشت – گل‌گهر سیرجان – ساعت 14:00- ورزشگاه شهیدعضدی رشت
فولادیزد – فجرسپاسی شیراز – ساعت 14:00 – ورزشگاه شهیدنصیری یزد
خونه به خونه ی مازندران – ملوان بندرانزلی – ساعت 14:00 – ورزشگاه هفتم تیر بابل
آلومینوم اراک – بادران تهران – ساعت 14:00 – ورزشگاه امام خمینی اراک
مس رفسنجان – خیبر خرم‌آباد – ساعت 14:00- ورزشگاه شهدای رفسنجان 
پارس جنوبی جم بوشهر – استقلال اهواز – ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
نفت مسجدسلیمان – مس کرمان – ساعت 14:30 – ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی هفدهم
دوشنبه 22 آذر95

بادران تهران  – پارس جنوبی جم بوشهر – ساعت 14:00- ورزشگاه اکباتان تهران
خیبر خرم‌آباد – خونه به خونه ی مازندران – ساعت 14:00- ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت 14:00- ورزشگاه حافظیه ی شیراز
گل‌گهر سیرجان – فولادیزد – ساعت 14:00- ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
نساجی مازندران – سپیدرود رشت – ساعت 14:00- ورزشگاه شهیدوطنی قایمشهر
ملوان بندرانزلی – نفت مسجدسلیمان – ساعت 14:00- ورزشگاه تختی انزلی
مس کرمان – اکسین البرز – ساعت 14:00- ورزشگاه امام علی کرمان
استقلال اهواز – مس رفسنجان – ساعت 14:15- ورزشگاه تختی اهواز 
ایرانجوان بوشهر – راه‌آهن تهران – ساعت 14:15 – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

منبع : "سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران"

نوشته‌های تازه

خرداد 1403
ش ی د س چ پ ج
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708
091011  

بایگانی‌ها